#3 Mitchell vs #2 Lincoln#4 Yankton vs #1 Jefferson#7 Roosevelt vs #6 Pierre#9 Harrisburg vs #5 Washington