#8 Yankton vs #6 Jefferson#7 Lincoln vs #5 Mitchell#4 Harrisburg vs #3 Washington#2 O'Gorman vs #1 Roosevelt