#8 Yankton vs #1 Roosevelt#5 Mitchell vs # 4 Harrisburg#7 Lincoln vs # 2 O'Gorman#6 Jefferson vs #3 Washington